FANDOM


P W Ś C P
1 e_polonistyczna 2a Zaj_komputer 2a e_polonistyczna 2a
2 e_matematyczna 2a Wychowanie Fizyczne 2a
3 zaj.technicz. 2a e_polonistyczna 2a e_polonistyczna 2a
4 e_matematyczna 2a e_matematyczna 2a
5 Wychowanie Fizyczne 2a e_polonistyczna 2a
6 e_polonistyczna 2a e_matematyczna 2a
7 e_matematyczna 2a e_społ.i środowiskowa 2a
8 e_muzyczna 2a Wychowanie Fizyczne 2a