FANDOM


P W Ś C P
1 e_polonistyczna 3d e_polonistyczna 3d
2 Wych.Fiz. 3d
3 e_polonistyczna 3d e_matematyczna 3d
4 e_matematyczna 3d zaj.technicz 3d
5 e_polonistyczna 3d Wych.Fiz. 3d
6 e_polonistyczna 3d e_matematyczna 3d e_polonistyczna 3d
7 e_matematyczna 3d Wych.Fiz. 3d e_matematyczna 3d
8 e_plastyczna 3d e_muzyczna 3d e_społ.środowiskowa 3d