FANDOM


Dodaj powiadomienie
Dodaj powiadomienie - 
dodać powiadomienie może każdy polega to na tym ,że zobaczymy błąd lub nie prawdziwe dane w tekstach poniżej. Dodaj powiadomienie:


 1. Nasićnisj + DODAJ POWIADOMIENIE 
 2. Znajdziesz się na forum naciśnij Dodaj powiadomienie.
 3. Następnie napisz powiadomienie. temat/ tekst

OcenyEdytuj

Oceny
1 - niedostateczny skrót: ndst
2 - dopuszczalny skrót: dop
3 - dostateczny skrót: dst
4 - dobry skrót: db
5 - bardzo dobry skrót: bdb
6 - celujący skrót: cel


Uczeń(nnica) otrzymują oceny za:Edytuj

 1. Aktywność
 2. Zadanie domowe
 3. Kartkówki/ testy/ sprawdziany
 4. Odpowiedź
 5. Wypowiedź ustna
 6. Wypowiedź pisemna
 7. Pracę na lekcji
 8. Postawę na lekcji/ zachowanie

NieprzygotowaniaEdytuj

 1. Uczeń 5 razy w I lub II semestrze może zgłosić np/bz.
 2. Jeśli uczeń będzie więcej niż 5 razy nieprzygotowany otrzymuje ocenę niedostateczną skrót: ndst

NieobecnościEdytuj

 1. Uczeń nie jest obecny na lekcji do 7 dni musi dać usprawiedliwienie przez dziennik elektroniczny lub pisemne.


Top10 w szkole z przedmiotow
Top5 w klasie z przedmiotow
Top10 w klasie z przedmiotow
1 w klasie z przedmiotow
Wiki-background