FANDOM


Rada pedagogiczna

Dyrektor: Krystyna Kołpacz KK

Wicedyrektor: Jadwiga Wagiecka JW

Psycholog: Ala Magic AM

Pedagog: Urszula Pak UP

Logopedia: Urszula Guma UG

_________________________________________________________________________________

Bibloteka: 

 • Małgorzata Czarka MC
 • Barbara Jolczyńska-Wikotork BJW

________________________________________________________________________________

Świetlica:

 • Marzena Julas MJ
 • Wiktoria Higs WH
 • Paulina Nowak PN
 • Anna Szczepionka AS
 • Zuzzana Sokół ZS
 • Ewa Galecka EG
 • Justyna Botko JB
 • Mariola Wiśniewska MW
 • Ewelina Nowoczka EN
 • Karolina Nolocka KN

____________________________________________________________________________________

Edukacja wczesnoszkolna:

 • Dorota Niklocka DN
 • Maria Fląer MF
 • Urszula Felkowska UF
 • Bożena Pawlk BP
 • Anna Wiąs AW
 • Ula Wąsik UW
 • Zuzanna Szmulp ZS
 • Bożena Kolijonk BK
 • Wiktoria Akrelafae  WA
 • Agnieszka Skok AS
 • Teresa Kjomi TK
 • Beata Sara BS
 • Lucyna Wikromiszeleska LW

Religia:

 • k.Mariusz Bąk MB
 • k.Janusz Golojka JG
 • s.Julia Tomaszel JT
 • s.Jadwiga Kalwok JK

_____________________________________________________________________________

Język polski

 • Krzysztof Boń KB
 • Beata Nomecka BN
 • Zuzanna Dana ZD
 • Agnieszka Czarnowąs AC
 • Krystyna Gorczewicz KG

Język angielski:

 • Katarzyna Gończyk KG
 • Kacper Tomańczyk KT
 • Aleksandra Wiśniewska AW
 • Bożena Bok BB
 • Anna Kocka AK
 • Malwina Rymańczyk MR
 • Krzysztof Gergowich KG

_____________________________________________________________________________________

Muzyka: Andrzej Baran AB

Historia: Wojciech Edzidzic WE

Matematyka:

 • Helga Wqerol HW
 • Beata Skarga BS
 • Aleksandra Iczuk AI
 • Jan Wojciechowski JW1

Przyroda: 

 • Elżbieta Kojna EK
 • Aleksandra Wolenko AW
 • Izabela Piorun IP

Plastyka: Anna Siwiak AS

_____________________________________________________________________________________

zajęcia techniczne: 

 • Anna Siwiak AS
 • Beata Skarga BS
 • Zdzisława Gwiździetna ZG

zajęcia komputerowe:

 • Jadwiga Wagiecka JW

Wychowania fizyczne:

 • Tomek Gilopet TG
 • Ula Maska UM
 • Małgorzata Seced MS
 • Krzysztof Nowicki KN
 • Urszula Jarczyn - Rawiecka UJR

___________________________________________________________________________________


Kierownik świetlicy: Zuzzana Sokół ZS

__________________________________________________________________________________

Administracja szkolna:

 • Krzysztof Gergowich KG
 • Zuzanna Dana ZD