FANDOM


str.1

Przedmiotowy system oceniania. Uczeń otrzymuje ocene za:

 • Postawę na lekcji
 • Aktywność
 • Zadanie domowe
 • Wypowiedź ustną
 • Kartkówki
 • Testy/Praca klasowa
 • Sprawdziany
 • Znajomość lektury
 • Ćwiczenia
 • Zeszyt
 • Estetykę zeszytu
 • Estetykę ćwiczeń
 • Estetyka podręcznika
 • Praca na lekcji

Nieprzygotowania:

 • np/brak podręcznika i/lub zeszytu i/lub zeszytu ćwiczeń
 • bz/brak zadania domowego